Disclaimer for BOMAT

Version 0.1
This page was last edited on 24/05/2021.

BOMAT, gevestigd te Kaarderijstraat 69c, 9000 Gent, België, is niet verantwoordelijk voor de acties die de gebruiker van deze website onderneemt op basis van zijn informatie, zoals uiteengezet in deze Disclaimer.

Contact info:
Kaarderijstraat 69c
9000 Gent, België
Tel. +32(0) 9 380 01 91
info@bomat.eu

Alle informatie op deze website – https://www.bomat.eu/ – is te goeder trouw gepubliceerd en dient uitsluitend voor informatieve doeleinden. BOMAT biedt geen absolute garanties met betrekking tot de volledigheid, betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens vermeld op haar website. Elke actie die u als bezoeker onderneemt op basis van de informatie op deze website wordt beschouwd als een actie op eigen risico. Prijzen en producten op de BOMAT website kunnen afwijken van de werkelijkheid. BOMAT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen en/of schade in verband met het gebruik van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de website, informatie, toepassingen van interactieve aard, foto’s, … behoren toe aan BOMAT en worden beschermd door het auteursrecht. Het kopiëren van een deel of het geheel van deze site, onder welke vorm en met welke inhoud dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BOMAT, zal burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.

Links naar externe websites

U kunt via onze website andere websites bezoeken door hyperlinks naar externe websites te volgen. Hoewel BOMAT ernaar streeft om haar website uitsluitend te voorzien van kwalitatieve links, hebben wij geen controle over de (aard van de) inhoud van deze websites. Links naar externe websites kunnen niet worden beschouwd als een aanbeveling voor de inhoud van deze websites. De eigenaar(s) en/of inhoud van deze websites kunnen onaangekondigd wijzigen voordat BOMAT de mogelijkheid heeft de betreffende (slechte) link te verwijderen.

Houdt u er rekening mee dat zodra u de BOMAT website verlaat, andere websites hun eigen privacy beleid en voorwaarden hebben. BOMAT heeft hier geen controle over. Het verdient aanbeveling om de voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke sites te bestuderen voordat u een overeenkomst aangaat of informatie beschikbaar stelt.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, geeft u aan dat u deze disclaimer hebt gelezen en aanvaard.

Winkelmand
Close popup